Arwen Thalion

Arwen Thalion: Zrkadlo duše (Mirror of the Soul) (2005)

Arwen Thalion: Zrkadlo duše (stiahnuť)01. Aelin Uial (2:35)
02. Masky (3:46)
03. Zrkadlo duše (4:32)
04. Úlomky spomienok (3:43)
05. Jekyll a Hyde (3:08)
06. Stretnutie I. (4:25)
07. Tvoj svet (3:38)
08. Moje druhé ja (4:19)
09. Stretnutie II. (3:51)
10. Návrat Kráľa (3:16)
11. Posledný sen (2:25)
12. Tvoj svet (Poshook Mix) (4:32)

lead and backing vocals: Cookie Baar, Viliam Šandor, Erik Stupka
keyboards and programming: Daniel Podhradský
additional keyboards: Ľubomír Šramo, Tomáš Abrahám, Marek Záriš
guitars: Tomáš Vyhnánek, Peter Devínsky, Marek Stupka
percussions: Pavel Javorník jr.

produced by Daniel Podhradský and Martin Chovanec
recorded by Ján Volár at Studio BAC and Igor Baar at Studio B+B (7)
mixed by Martin Chovanec and Daniel Podhradský
mastered by Martin Chovanec
artwork: Daniel Pastirčák
layout: Martin Hodál

1. Aelin Uial (instrumental)

written by Daniel Podhradský and Tomáš Vyhnánek, percussions: Pavel Javorník, keyboards and programming: Daniel Podhradský

Myšlienka spojiť nebo a peklo dohromady je asi večne v nás, založená na viere, že skutočnosť nás nikdy nestavia pred nevyhnutné buď – alebo. Na viere, že ak máme schopnosti, kľud a naviac dostatok času, nájdeme vždy určitý spôsob prijatia oboch alternatív.
Túto vieru považujem za katastrofálny omyl. Nežijeme vo svete, kde sú všetky cesty špirály a keď po nich ideme dostatočne dlho približujeme sa k stredu, ktorý nakoniec určite nájdeme. Žijeme skôr vo svete, kde sa každá cesta delí na dve, každá z nich opäť na dve a na každom rozcestí stojíme pred rozhodnutím.
Nemyslím si, že všetci, čo sa vybrali zlou cestou zahynú. Ich záchrana však spočíva v návrate na dobrú cestu. Chybný súčet sa dá opraviť, ale len tak, že ideme naspäť a hladáme chybu. Zlo môže byť vymazané, ale nikdy sa nemôže zmierniť vývojom, alebo dokonca vývojom zmeniť na dobro. (C. S. Lewis) (venované Márii) (mp3)

2. Masky (feat. Viliam Šandor)

written by Daniel Podhradský, lead and backing vocals: Viliam Šandor, rap: Erik Stupka, guitars: Tomáš Vyhnánek, keyboards and programming: Daniel Podhradský

VERŠ 1: Máš v ľavom vrecku masiek pár / Dávaš si ich často na tvár sám / Veľmi rád všetko spravíš pre imidž / Myslíš si že bez nich nie si vôbec nič
REFRÉN 1: Stále vravíš nie som predsa blázon / Prečo mám byť taký aký som / Máš strach pozrieť pravde priamo do očí / S prúdom ľahšie plávaš ako oproti
VERŠ 2: Hľadáš lásku s večnou zárukou / Tak striedaš jednu masku za druhou / Keď pozeráš do zrkadla na seba / Bez masky si ako muž bez mena
RAP: On vie čo je život veď prežil kúsok z teba / A má pre teba jednu radu z neba / Buď aký si a choď tam kam treba / Zahoď svoje masky a váž si sám seba / Nie je to ľahké byť stále sám sebou / Plávať proti prúdu s hlavou nad vodou / Dá sa to však zvládnuť keď on pláva s tebou / Keď stratíš sily on bude tvojou bójou
REFRÉN 2: Potom zistíš že zmysel nie je v maske / Ale v jeho dokonalej láske / Pozrieš rád pravde priamo do očí / Bez masky to budeš aj tak stále ty (mp3)

3. Zrkadlo duše (instrumental)

written by Daniel Podhradský, guitars: Tomáš Vyhnánek, keyboards and programming: Daniel Podhradský

Keby sa všetka osamelosť, všetky zlosti, nenávisti, závisti a nepokoje, ktoré Peklo obsahuje, spojili do jedného jediného zážitku a položili na misku váh proti najnepatrnejšiemu okamihu radosti, pociťovanej tým najposlednejším tvorom v Nebi, vážili by tak málo, že by to váha vôbec nezaznamenala. Zlo nemôže uspieť, aj keď je také skutočné ako dobro. Keby všetka bieda Pekla prenikla do vedomia malého vtáčika, bola by bez stopy pohltená rovnako, ako kvapka atramentu, ktorá by padla do Veľkého oceánu, oproti ktorému je pozemský Pacifik len obyčajnou molekulou.
Len Najvyšší sa môže urobiť tak malým, aby mohol zostúpiť do Pekla, pretože čím je kto vyšší, tým nižšie môže zostúpiť. Len on zostúpil do Pekla a všetky okamžiky, ktoré boli, alebo ešte len budú, sa stávajú prítomnosťou v okamžiku Jeho zostupu. V tom väzení nie je ani jeden duch, ku ktorému by On nehovoril. (C. S. Lewis) (mp3)

4. Úlomky spomienok (feat. Viliam Šandor)

written by Daniel Podhradský, lead and backing vocals: Viliam Šandor, piano: Ľubomír Šramo, lead guitar: Marek Stupka, keyboards and programming: Daniel Podhradský

VERŠ 1: Mám milujúce srdce, ktoré som ti dal / V priepasti teraz tam už leží, je roztrhané na kúsky spomienok na teba
REFRÉN: Čakal som v komnate sĺz sám / Dúfal som že prídeš za mnou tam / Ale teraz už viem že vlak ktorým si išla / Odišiel na veky a už sa nevráti
VERŠ 2: Šťastie, bolo ako ruža ktorá včera zvädla / Zajtra budem vidieť lupienky, z kvetu mojej lásky v kaluži
VERŠ 3: Život je teraz taký pustý len v lese šumia listy o tebe / Priepasť je stále taká hlboká, už nenájdem človeka ktorý tie kúsky pozbiera (mp3)

5. Jekyll a Hyde (instrumental)

written by Daniel Podhradský, lead guitar: Tomáš Vyhnánek, guitar: Peter Devínsky, keyboards and programming: Daniel Podhradský

Keď sa váš duch nesie na krídlach vetra a blúdi ako bezprizorný, nevedomky spôsobujete zlo iným a tým aj sebe. A pre toto vykonané zlo musíte klopať a chvíľu čakať, kým vám otvoria bránu Vyvoleného. Vaša božskosť je ako šíry oceán – je večná a nepoškvrnená. A ako éter pozdvihuje tých, ktorí majú krídla. Vaša božskosť je ako slnko; nepohybuje sa v krtích dierach a nezalieza do hadích skríš. Vaša božskosť však nie je osamotená. Mnohé vo vás je stále človekom, a mnohé ešte nie je – ako námesačný trpaslík blúdi v hmle a čaká na svoje prebudenie. Lebo on je ten, kto pozná hriech a pyká, nie božskosť. A ako ani jeden list nemôže zožltnúť bez tichého súhlasu celého stromu, tak ani zločinec nemôže páchať zlo bez skrytého súhlasu vás všetkých. Všetci kráčate v dlhej procesii k božskosti, čo je vo vás: vy ste cesta a zároveň i pútnici. (Ch. Džibrán) (mp3)

6. Stretnutie I. (instrumental)

written by Daniel Podhradský, keyboards and programming: Daniel Podhradský

Vaše srdcia poznávajú v tichu tajomstvá dní a nocí. Ale vaše uši túžia počuť ozvenu poznania vášho srdca. Chcete poznať v slovách to, čo váš duch dávno spoznal v myšlienkach. Chcete sa prstami dotýkať obnaženého tela svojich snov. Skrytý prameň vašej duše musí vytrysknúť a žblnkotajúc sa vlievať do mora. Pred vašimi očami sa začnú odkrývať poklady vašich nekonečných hĺbok. Ale neberte váhy, aby ste vážili svoj neznámy poklad; a nechcite odmerať hĺbku svojho poznania tyčou ani olovnicou, lebo vy sami ste oceán bez brehov a bez dna. Nepovedzte našiel som pravdu, ale radšej povedzte našiel som malý kúsok pravdy. Nepovedzte našiel som cestu duše, povedzte radšej, našiel som dušu idúcu po mojej ceste. Lebo duša kráča po všetkých cestách. Lebo duša nepozná priamu cestu, ani nerastie rovno. Duša sa otvára ako kvet lotosu s nespočetnými lupeňmi. (Ch. Džibrán) (venované mojim rodičom) (mp3)

7. Tvoj svet (feat. Cookie Baar)

written by Cookie Baar, Tomáš Vyhnánek, Marek Stupka and Daniel Podhradský, lead and backing vocals: Cookie Baar, guitars: Tomáš Vyhnánek, keyboards and programming: Daniel Podhradský

VERŠ 1: Ešte nemáš oči zavreté / Ešte nie si mŕtvy / V duši sladko drieme nádej / Tak sa zobuď a choď ďalej / Vyskúšame čo ťa zlomí / Cez trhlinu na svedomí / V noci nespíš cez deň mátaš / Hľadáš dvere si cool so go
REFRÉN: Čo je chceš viac než môžeš mať / Nevieš čo by si si túžil vziať / Skús vykročiť do tmy priamo vpred / Narazíš tam na svoj real svet
VERŠ 2: Vždy keď ťažké chvíle dobré sú / Ak si verný zastav vzduch / Kameň z dlane letieť nevidím / Že si zdedil šťastie (mp3)

8. Moje druhé ja (instrumental)

written by Daniel Podhradský, keyboards and programming: Daniel Podhradský

Keď vás láska zavolá, nasledujte ju. A keď vás ovanú jej krídla, poddajte sa jej, hoci meč ukrytý v jej perí vás môže poraniť. A keď k vám prehovorí, uverte jej, hoci jej hlas možno rozvíri vaše sny ako severák, pustošiaci záhrady. Lebo práve tak, ako vás láska korunuje, vás aj križuje. Ako vďaka nej rastiete, tak sa v nej strácate. Lebo práve tak, ako stúpa k vašim korunám a pohládza vaše najnežnejšie výhonky, chvejúce sa v slnečnom jase, tak klesá k vašim koreňom a pretŕha ich objatie so zemou. A potom vás položí na svoj svätý oheň, aby ste sa stali posvätným chlebom na svätú hostinubožiu. Láska dáva len seba a berie len zo seba. Láska nevlastní, nechce byť majetkom iného; láske stačí láska sama. Keď milujete, nehovorte Boh je v mojom srdci, povedzte radšej ja som v božom srdci. A nenamýšľajte si, že môžete usmerňovať tok lásky, lebo láska, ak vás uzná za hodných, sama vám určí smer. Láska má len jedno želanie, aby sa naplnila. (Ch. Džibrán) (mp3)

9. Stretnutie II. (instrumental)

written by Daniel Podhradský, keyboards and programming: Daniel Podhradský

Kde budete hľadať krásu a ako ju nájdete, ak sama nebude vašou cestou a vaším sprievodcom? A ako budete hovoriť o nej, ak sama nebude poriadkou vašej reči? Krása nie je potreba, ale extáza. Nie sú to smädné ústa, ani načiahnutá prázdna ruka. Krása je planúce srdce a osvietená duša. Nie je to obraz, ktorým by ste sa mohli kochať, ani pieseň, ktorej by ste načúvali, ale obraz, ktorý vidíte iba svojimi vnútornými očami, a pieseň, ktorú počujete iba svojím vnútorným sluchom. Nie je to miazga pod vráskavou kôrou, ani krídlo s pazúrami. Je to večne rozkvitnutá záhrada so zástupom anjelov nad ňou. Krása je život, keď si život odkryje svoju svätú tvár. Ale vy ste predsa život a vy ste aj jeho závoj. Krása je večnosť hľadiaca na svoj obraz v zrkadle. Ale vy ste večnosť a vy ste aj zrkadlo. (Ch. Džibrán) (mp3)

written by Daniel Podhradský, keyboards: Tomáš Abrahám, guitars: Tomáš Vyhnánek, keyboards and programming: Daniel Podhradský

Minulosť sa mení tým, že odpustené hriechy a bolesti prinášajú do života náznak Neba. Minulosť zlých sa zas prispôsobuje ich zlu a je naplnená smútkom. A preto na konci časov blažení povedia: Nikdy sme nežili inde, ako v Nebi. A stratení povedia: My sme žili vždy v Pekle. Peklo je stav mysle. Ale zároveň každý stav mysle, ponechaný sebe samému, každé uzavretie sa človeka do seba samého, je, koniec koncov Peklo. Nebo však nie je stav mysle. Nebo je sama skutočnosť. Všetko, čo je naozaj skutočné, je nebeského pôvodu. Všetko, čo môže byť otrasené a zborené, bude skutočne otrasené a zborené. Len to pevné zostane. (C. S. Lewis) (mp3)

11. Posledný sen (instrumental)

written by Daniel Podhradský, keyboards and programming: Daniel Podhradský

Potom som videl, ako sa štyria anjeli postavili na štyri svetové strany a bránili všetkým štyrom vetrom, aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. Tu sa na východe ukázal ešte iný anjel a držal v rukách pečať živého Boha. Potom som videl taký veľký zástup, že by sa vôbec nedal spočítať. Všetci stáli pred Božím trónom a Baránkom a volali: Spása a záchrana sú od Boha, ktorý sedí na tróne a od Baránka. A všetci anjeli, ktorí stáli okolo trónu, okolo starcov i štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom a volali: Amen, dobrorečenie, sláva i múdrosť, vďaka, česť, moc i sila patria nášmu Bohu na veky vekov! (Biblia) (mp3)

12. Tvoj svet (Poshook Mix)

written by Cookie Baar, Tomáš Vyhnánek, Marek Stupka and Daniel Podhradský, lead and backing vocals: Cookie Baar, keyboards and programming: Marek Záriš

VERŠ 1: Ešte nemáš oči zavreté / Ešte nie si mŕtvy / V duši sladko drieme nádej / Tak sa zobuď a choď ďalej / Vyskúšame čo ťa zlomí / Cez trhlinu na svedomí / V noci nespíš cez deň mátaš / Hľadáš dvere si cool so go
REFRÉN: Čo je chceš viac než môžeš mať / Nevieš čo by si si túžil vziať / Skús vykročiť do tmy priamo vpred / Narazíš tam na svoj real svet
VERŠ 2: Vždy keď ťažké chvíle dobré sú / Ak si verný zastav vzduch / Kameň z dlane letieť nevidím / Že si zdedil šťastie (mp3)